Nöroloji

Akut İskemik inmeler
Beyin kanamaları
Dejeneratif hastalıklar
Vasküler Demans,
Alzheimer Hastalığı,
ALS vb Hareket Bozuklukları
Parkinson Hastalığı,
Distoniler,
Diskineziler,
Esansiyel Tremor,
Huzursuz bacak sendromu,
Huntington Kore vb
Epilepsi
Fokal ,
Generalize Epilepsiler,
Status Epileptikus
Demyelinizan Hastalıklar
Multipl Skleroz,
Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
Transvers myelit
Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
Nöropatiler
Toksik metabolik,
Immün nöropatiler,
Guillen Barre sendromu vb
Kas hastalıkları Sinir kas kavşağı hastalıkları

•Myastenia Gravis
Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları

Vasküler,
Gerilim,
Cervikojenik başağrıları,
Temporal arterit,
Nevraljiler vb
Konfüzyonel Durumlar

Delirium,
Ensefalit vb.
Baş Dönmesi