KALİTE YÖNETİMİ

 
KALİTE POLİTİKAMIZ

        Hastanemiz hizmet sunumunda, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, uzman kadrolar ile ileri düzeyde sağlık hizmeti vermek, modern teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların katılımını desteklemek, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak, kararlarını amaç edinip modern tıbbın bütün olanaklarını kullanarak, ileri düzeyde kalitede hizmet vermeyi amaç edinmiştir

KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ  Hastanemizin kuruluşundan itibaren, özveri ile çalışan kadromuzun kısa süre içinde kat ettiği yolu göstermesi yanında, “ Hastalarımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz ? ” hassasiyeti ile çalışan duyarlı bir ekipten oluşmaktadır. Ayrıca Hasta ve Çalışan Güvenliği odaklı çalışmaktadır. Kalite Yönetim Birimi Olarak ;

 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
 • Öz değerlendirmelere katılmak ve öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
 • Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • Düzeltici – Önleyici faaliyetleri takip etmek
 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak
 • Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak
 • Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak gibi görevleri sürdürmekteyiz ve Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm yeniliklerini Hastanemizde hayata geçirmekteyiz.

SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?  Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan Sağlık Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.