Göğüs Hastalıkları

  • Allerji Testleri
  • Solunum Fonksiyonu Testleri
  • Bronşial Astım
  • Pnömoni (Zatürre)
  • Tüberküloz (Verem)
  • Plörezi (Akciğerde Sıvı Toplanması)
  • Kronik Obstrisktif Akciğer Hastalıkları (Kronik Bronşit,Antizem)
  • Akut Alt Solunum Yolu Hastalıkları (Akut Bronşit,Trakeo Bronşit vs..)