Yoğun bakım ünitesi için hastane ziyaret saatimiz 13:00 – 13:30 arasıdır. Saatlere hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.