AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI PROJESİ

 

T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi Biyokimya LaboratuvarlarınıTıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını, Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarını ve Doku Tipleme Laboratuvarlarını kapsayan “AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI PROJESİ” yürütülmektedir.

İlgili Proje çerçevesinde hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak,test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak,tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek,gereksiz test istemini önlemek,klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçlanmıştır.

Özel Yenihayat Hastanesi Merkez Laboratuvarı bu projeye dahil olup desteklemektedir. 

Detaylı bilgi için : http://osmaniye.ism.saglik.gov.tr